MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

duben / 2019
Aktuální
číslo
  duben

/ Jdi na venkov!

/ Umění v televizi a kině

/ Rozhovor s Libuší Jarcovjákovou

obsah

 

Výběr z archivu

O nejslavnější Schieleho kresbě ve
sbírce pražské Národní galerie

Na okraj výstavy Konec zlatých časů...

Rozhovor s Josefem Koudelkou
"Knížka je daleko víc než jedna fotografie.
Každý dokáže, třeba i náhodou, udělat
jednu,dvě slušné fotografie, ale dát
dohromady pořádnou knížku, aby to
dávalo smysl, to je něco jiného."

Rozhovor se Zdenkem Felixem 
Teoretik umění Zdenek Felix je jako tažný
pták, nestěhuje se však za dobrým poča-
sím, ale za uměním. Koncem dubna
oslavil osmdesátiny, rozhovor s ním jsme 
přinesli právě před deseti lety.

Týden umění 23.–29. 4. 2018

O Týdnu umění jsme na stránkách art+antiques psali vícekrát, vždy však šlo o Vienna Art Week, který naši jižní sousedé pořádají pravidelně již od roku 2005. Koncem dubna se uskuteční první Týden umění také v Praze.

„Pod heslem ,udělejte si čas na uměníʻ se ve Vídni v půlce listopadu uskutečnil již popáté tzv. Týden umění, Vienna Art Week. Volný cyklus přednášek, návštěv ateliérů, komentovaných prohlídek a nejrůznějších dalších akcí tak či onak souvisejících s uměním. Zatímco aktuální vídeňský výstavní hit – školometsky pojatá přehlídka impresionistů v Albertině – mě nechává chladným, Týden umění Vídeňákům upřímně závidím. Jde o relativně skromnou akci, která nestojí na slavných jménech a bombastické reklamě, ale především na chuti něco společně podnikat a schopnosti dohodnout se,“ charakterizoval Týden umění v lednu 2010 Jan Skřivánek. Z tohoto závistivého pokukování po Vídni se nakonec zrodil záměr uspořádat obdobnou akci také v Praze.

První pražský Týden umění, organizovaný naším časopisem, se uskuteční ve dnech 23.–29. dubna a účastní se jej na čtyři desítky výtvarných institucí, od muzeí umění přes výstavní síně až po aukční síně a komerční galerie. Do jediného týdne tak bude koncentrováno kolem stovky doprovodných programů, zaměřených na vše možné od starých mistrů a fungování sbírkotvorných institucí po performance nebo filmové projekce současných autorů. Festivalovou atmosféru, kdy si člověk musí vybírat ze dvou či více atraktivních programů probíhajících současně, ještě umocní, že ve stejném týdnu se konají tři další příbuzné akce. V čtvrtek 26. dubna večer bude na Praze 7 probíhat již osmý ročník Máme otevřeno, v sobotu 28. dubna se koná pátý ročník festivalu Open Square a ve dnech 27.–29. dubna se uskuteční také druhý pražský Gallery Weekend.

Jakkoliv jde pro nás i pro všechny zúčastněné o krok do neznámá, zástupci oslovených institucí reagovali vesměs velice vstřícně a s pochopením, za což jim upřímně děkuji. Je pravda, že ve srovnání například s divadelníky je zdejší výtvarná scéna velice roztříštěná, chuť spolupracovat zde však zjevně existuje. Rád bych poděkoval také našim partnerům v čele s PPF Art a aukční síní Dorotheum, kteří neváhali akci sponzorsky podpořit hned v jejím prvním ročníku.

Doufáme, že vás program Týdne umění zaujme (přehled všech chystaných akcí je k dispozici na www.tydenumeni.cz) a že se náš festival do budoucna stane pravidelnou a očekávanou akcí v jarní kulturní nabídce Prahy. Výtvarné umění si zaslouží, abychom si na něj udělali čas!