MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 říjen

Učiti se kráse

Umění v ilustrovaných časopisech 2. poloviny 19. století / Ilustrované časopisy představují jeden z výrazných fenoménů 19. století. Byly první platformou, na níž se multiplikovaný obraz dostával k širokému publiku, a svým obrovským dosahem a mírou popularity jsou srovnatelné s masovým působením televize. Vedle kreseb, které vytvářeli spolupracovníci listů přímo na jejich zakázku, časopisy publikovaly také reprodukce uměleckých děl nejrůznějšího původu i charakteru. V době před nástupem fotografie však tyto reprodukce nesloužily jen k šíření uměleckého díla jako takového, ale nabývaly i mnoha jiných, z dnešního pohledu neobvyklých rolí.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.