MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2014 září

Umění a řemeslo

Zbyněk Sekal v Západočeské galerii v Plzni / Výstava v plzeňských Masných krámech představuje spolu s tvorbou Zbyňka Sekala také japonské užité umění. Ve zdařilé instalaci nelehko uchopitelného trojlodí bývalé tržnice jsou na dlouhých stolech a na stěnách velkoryse rozmístěny Sekalovy práce i cizokrajné předměty denní potřeby. Pohybem kolem stolů si divák vytváří své vlastní soukromé konstelace. Jednou vidí Sekalovy ohlazené kameny na pozadí rákosové podložky, podruhé v dialogu s fotografiemi z jeho cest. Hlavním cílem kurátorky Marie Klimešové bylo ukázat, proč je umělcova tvorba tolik blízká Japonsku. V historickém záběru se však jedná o průřez umělcovým převážně sochařským dílem od 60. let.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.