MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2010 květen

Velvyslanectví navrhnou bratři Chalupové

V architektonické soutěži na novou budovu velvyslanectví ve Washingtonu zvítězil návrh ateliéru Chalupa architekti.

Jejich řešení má půdorys písmene ypsilon a živou zelenou střechu. Do delší "noze" umístili autoři reprezentační prostory a tomu odpovídají i fasády – ta vstupní je ze světlého betonu tvarovaného jako drapérie, zadní část je prosklená, s přímými vstupy do zahrady. V kratších ramenech ypsilonu jsou pak umístěny kanceláře administrativy.

Veřejnou architektonickou soutěž na novou budovu velvyslanectví vyhlásilo ministerstvo loni v červnu. Na české poměry byla velmi dobře obeslána – přišlo 87 návrhů. Porota, jejímž předsedou byl profesor Miroslav Masák, je hodnotila ve dvou anonymních kolech. Na druhém místě se umístil návrh ateliéru Lennox architekti, na třetím pak Kuba & Pilař architekti.

Nová budova má nahradit současné sídlo, které je z provozního i technického hlediska nevyhovující, z finančních důvodů se však podle informací Ministerstva zahraničních věcí začne stavět nejdřív v roce 2013. Všechny soutěžní návrhy si můžete až do konce května prohlédnout v Sálu architektů na Staroměstské radnici v Praze.