MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 březen

Vladimír Skrepl, Broučci

Do začátku dubna probíhá pod tímto názvem v ostravském Platu výstava Vladimíra Skrepla, v níž broučci představují živočichy jako objekty touhy, vlastnictví, lásky, zájmu, vášně, násilí, zvrhlosti, neurózy, psychózy. Objekty, které v probíhajícím stavu mutace ukazují jak svoji nesvobodu v roli oběti, tak také – paradoxně – nově se rodící a triumfující  posthumánní formu. Zvířata, domestikovaná i divoká, mají v celé Skreplově tvorbě významné zastoupení, které poukazuje k přenosu lidských vztahů a sentimentality mimo svůj druh. V pozorování a popisu chování lidské společnosti má zoomorfismus historickou roli (bajky, mýty, alegorie, podobenství) a jeho expresivní potenciál Skrepl rád využívá v obrazových i textových kolážích, malbách a asamblážích.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.