MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2019 září

Vstupování a stoupání

  • Datum / 09. 09. 2019
  • Autor / Hojda Ondřej
  • Rubrika / architektura

Muzejní ostrov v Berlíně má nový vstup z dílny David Chipperfield Architects: James-Simon-Galerie, přestože zahrnuje i výstavní prostor, je hlavně galerií v původním slova smyslu, tedy podlouhlým vstupním a spojovacím prostorem, lemovaným sloupy. Protože překonává výškový rozdíl dvou podlaží, je i velkým schodištěm. Vstupování a stoupání jsou z hlediska prostoru tím hlavním, co se tu odehrává. Celá stavba je ale něco víc: Kontextuální, vrstevnatá architektura, v níž se protíná, mísí a krystalizuje historie místa i širší městský kontext Berlína.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.