MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2011 prosinec - leden

Výzva CULBURB

Pražské Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA) ve spolupráci s dalšími pěti středoevropskými organizacemi připravují projekt věnovaný současným suburbiím nazvaný CULBURB.

Jeho cílem je prostřednictvím akupunkturních zásahů ovlivnit předměstské části středoevropských metropolí a jejich obyvatele. CCEA vyzývá umělce, architekty a další jednotlivce, kteří se chtějí projektu CULBURB zúčastnit, aby do 10. ledna zaslali návrhy svých intervencí. Vybraní autoři získají odměnu a především finance na realizaci svého projektu. Více informací najdete na www.culburb.eu.