MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2012 prosinec - leden

Vzpomínky na budoucnost

  • Datum / 11. 12. 2012
  • Autor / Wolf Veronika
  • Rubrika / recenze

Futurismus v Západočeské galerii v Plzni / V plzeňských Masných krámech probíhá až do 13. ledna výstava RYTMY + POHYB + SVĚTLO s podtitulem Impulsy futurismu v českém umění. Jedná se o výjimečný výstavní počin, jelikož otevřeně polemizuje s tradiční interpretací futurismu jako fenoménu, který bychom v české moderně hledali marně. Klást nové otázky a přinášet neotřelý úhel pohledu je legitimním důvodem, proč cenná díla mají podstupovat transport a případná rizika s manipulací související. Po řadě nedávných výstav v Praze i jinde, nad kterými se vznášela otázka, zda hlavním úkolem nebylo jen vyplnit prostory čímkoli divácky vděčným, a splnit tak plán aktivit, je počin v Plzni tolik očekávaným čerstvým vánkem.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.