MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2010 listopad

Zachraňte Svět!

Některé budovy jsou významné jako památky dějin stavitelství, jiné jsou důležité tím, co se dělo v nich nebo kolem nich – například olšanská vila S. K. Neumanna. Jsou také výjimečné stavby, ve kterých se snoubí obojí. Patří mezi ně také libeňský Palác Svět, který je neodmyslitelně spojen s dílem i životem spisovatele Bohumila Hrabala. Světův dům však již od poloviny 90. let nezadržitelně chátrá a dnes je z něj poloviční ruina, která drží pohromadě jen díky dřevěným vzpěrám. Na ostudný stav domu upozornil 10. října happening, který uspořádala psychiatrička Eva Tomková-Štolbová. Představila zde petici Zachraňte Palác Svět, kterou je možné podepsat v lékárně na náměstí Dr. Holého v Libni. Ta bude předána novému starostovi Libně. To není všechno – majiteli domu Antoniu Crispinovi zaslala dopis na jeho adresu na Bahamách a chystá další pokojné demonstrace (předpokládaný termín 11. 11.).

Velkorysý „Světův dům“ nechal v polovině 30. let postavit podnikatel Ladislav Svět. Autorem projektu byl stavitel František Havlena, který mimo jiné navrhl také novoklasicistní arcibiskupský seminář v Praze-Dejvicích (1931) či kostela sv. Václava v Kladně-Rozdělově v pseudobyzantském slohu (1925). Libeňský nárožní palác měl přece jen modernější, funkcionalistickou podobu a v jeho útrobách bylo kromě Hrabalova automatu Svět také kino, kavárna v patře a dvě velká bytová křídla.

Budova měla od počátku velké problémy se spodní vodou – zabránit jejímu prosakování do kina v suterénu měla zabránit vana z železobetonových desek vyložená olovem. Přesto byl sál opakovaně zaplavován, od 60. let voda pomalu narušovala základy. Další ranou byly povodně v roce 2002, které narušily statiku budovy. Její vlastník, italský podnikatel Antonio Crispino, chtěl problémy s technickým stavem domu vyřešit jednoduše – demolicí. Ministerstvo kultury však Světův dům v září roku 2003 prohlásilo za kulturní památku, a tím zabránilo jeho stržení.

V roce 2008 měla začít rekonstrukce celého paláce Svět, na projekt prostějovské kanceláře CAD Projekt Plus už bylo vydáno i stavební povolení. Kino mělo být kvůli špatnému technickému stavu zasypáno, zbytek budovy však měl být obnoven, včetně automatu Svět s uličními vitrínami, který měl připomínat Hrabalovy časy. Stavební práce však do dnešního dne nebyly započaty.