MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2014 květen

Zapomníky

Paměť není jen kousek hardwaru a není to ani jen součást individuální psychologie. Existuje také cosi, co můžeme nazývat třeba kolektivní nebo společenskou pamětí. Tato paměť je základem soudržnosti, která ze shluku lidí na jednom místě vytváří společenství, obec, stát a národ. Sdílení toho, jak „my“ věci děláme a co „my“ považujeme za správné, předávání „našeho“ generacím potomků, to je základní způsob utváření i potvrzování identity.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.