MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2012 září

Zlatá devadesátá?

Sbírka Komerční banky ve Wannieck Gallery / Devadesátá léta byla v mnoha ohledech mimořádným obdobím. Byla to léta spojená s nadšeneckým úsilím, investovanými prostředky a lidskou energií, nad nimiž dnes můžeme jen závistivě kroutit hlavou. Společenská atmosféra a velkorysé hospodaření velkých korporací byly tehdy nakloněny podobně ambiciózním projektům, jako byl akviziční program Komerční banky pro soudobé umění. Během několika let tak za neopakovatelných podmínek vznikla rozsáhlá sbírka českého umění 70. až 90. let. Velmi kvalitní soubor obsahuje některá klíčová díla z tohoto období i unikátní autorské kolekce. Sbírka Komerční banky tak svým složením do jisté míry vyplňuje akviziční mezeru, kterou mají v umění tohoto období veřejné instituce.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.