MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 červenec - srpen

Zumthor mezi vinicemi

Koncem května byla ve vinařské vesnici Mechernich-Wachendorf, asi 50 kilometrů od německého Kolína nad Rýnem, otevřena polní kaple od švýcarského architekta Petera Zumthora. Kapli zasvěcenou svatému Mikuláši nechal postavit místní vinař.

Stavba je současnou interpretací mnišské cely – na první pohled vypadá jako jednoduchá, směrem vzhůru se zužující věž z betonu. Podle The Guardian evokuje vizi mladého bratra Mikuláše o věži, kterou bude jednou obývat při službě Bohu. Stavba však není tak prostá, jak se zdá. Betonový skelet odlil sám vinař se svou rodinou pomocí dřevěného bednění ve tvaru vigvamu. Po zatvrdnutí betonu pak vnitřní bednění zapálili – oheň, který zde doutnal celé dva týdny, zbarvil interiér kaple do temně černé barvy, která je upomínkou na dřevěnou konstrukci, jež stavbu podpírala. Podlaha je vylitá z těžkého olova, pohled vzhůru symbolizuje lehkost – namísto stropu vidíte kousek nebe. Slunce, déšť i sníh mohou vstoupit dovnitř. Nenabízí téměř nic, jediný obraz, dokonce ani umělé světlo. Strohé a celistvé místo ke kontemplaci.