MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2009 červenec - srpen

David Maštálka a Jakub Filip Novák

David Maštálka (*1978) a Jakub Filip Novák (*1980) jsou spolužáci z Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kde vystudovali architekturu. Kreslíř David Maštálka už v 1. ročníku prezentoval svůj školní projekt formou komiksu a v roce 2005 během stáže v atelieru ilustrace a grafiky vytvořil sešit kreslených příběhů pana Huláka. Scénárista Jakub Filip Novák publikoval své první komiksy jako šestnáctiletý v časopise Občasník a v roce 2006 vytvořil spolu s rumunským sochařem Ciprianem Mureşanem a českým výtvarníkem Jiřím Skálou podvržený díl známé francouzské komiksové série nazvaný Asterix v české kotlině, jenž vznikl v rámci projektu centra pro současné umění Futura. O rok později začal Novák v Literárních novinách publikovat sérii textů o architektuře, které vždy doprovázel komiks vytvořený ve spolupráci s Maštálkou. Následně dvojici oslovil architektonický časopis Era 21, pro který od poloviny roku 2008 připravují satirický seriál Pallanio, k. s., v němž si s velkým nasazením utahují jak z prodejnosti architektů, tak z řady problémů, s nimiž projektanti musí v každodenní praxi bojovat. V každém dílu se jim také mimoděk daří urazit minimálně jednoho důležitého českého architekta či teoretika.
Vedle komiksu si ale Novák s Maštálkou příležitostně najdou čas také na samotnou architekturu. Už během studií začali projektovat pod hlavičkou A1Architects a v roce 2007 založili občanské sdružení Versus Architekt, které pořádá diskusní večery o architektuře.


www.a1architects.cz