MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2011 červen

Marek Rubec

Marek Rubec (*1979) Pochází z Litoměřic, kde stále žije a pracuje. Absolvoval obor výtvarná výchova a základy společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a animovanou tvorbu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2004 se intenzivně věnuje tvorbě animovaných filmů, mimo jiné natočil dva klipy pro skupinu Traband, podílel se na seriálu Evropské pexeso, který v roce 2008 vysílala Česká televize, a zúčastnil se řady festivalů (Anifest, Zlínský pes, LFŠ Uherské Hradiště aj.) Kromě grafiky, malby a street-artu se zabývá také komiksem, jeho krátké příběhy vyšly v časopisech Čtyřlístek a Sorrel nebo v antologii severočeského komiksu Bublifuk. Jeho tvorbu charakterizuje mimořádná proměnlivost výtvarného rukopisu – pro každý námět volí styl a techniku, které s ním nejlépe rezonují, takže v podstatě nelze vysledovat vnějškové jednotící rysy. Po obsahové stránce tíhne Marek Rubec především k černé grotesce a absurdnímu humoru. Spolu Jiřím Grusem, Janem Jiříčkem, Zuzanou Vízkovou, Petrem Korunkou a Jánem Petrovičem tvoří volné sdružení komiksových tvůrců Herozvěsti.