MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2010 únor

Tomáš Jirků

Tomáš Jirků (*1971) pochází z Karviné a po gymnáziu absolvoval nejprve zdravotnickou nástavbu (RTG laborant) v Olomouci a pak Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (angličtina a výtvarná výchova). Jako diplomovou práci zde vytvořil 147stránkovou komiksovou adaptaci Tolkienova románu Hobit aneb Tam a zase zpátky. Dědicové spisovatelových práv ale odmítli dát svolení k vydání, protože „kanonická“ komiksová adaptace už podle jejich názoru existuje a další tedy považovali za nadbytečnou. Po této zkušenosti vytvořil Tomáš Jirků 18stránkový humorný příběh O kutilce, v němž je nekňubovitý princ, věčně komandovaný svým mluvícím a šermujícím koněm, vyslán utkat se s drakem. Komiks vyšel společně s delším příběhem Pavla Čecha v roce 2000 v albu, které fakticky odstartovalo publikační aktivity nejmladší vlny domácích komiksových tvůrců, označované jako Generace nula.
Svůj následující komiksový projekt nazvaný Žlutý tíř charakterizuje Jirků jako „fantasy putování s vlkodlačí zápletkou“. Epický děj si tentokrát vyžádal 74 stran a bohužel ani v tomto případě se nenašel vydavatel, který by si na podobně velké, a navíc barevné sousto troufl. Tomáš Jirků se proto vrátil ke svému princi, kterého přetvořil do postavy rytíře Huskiosy a postupně mu věnoval čtyři kratší příběhy. Současně se ale začal více věnovat malbě, a tak druhé dva komiksy s Huskiosou pouze napsal a kresbu přenechal Jiřímu Husákovi. Do Huskiosova světa je dále zasazena dětská kniha Fabián a strašidla, která vyšla v roce 2006 a kterou Jirků doprovodil vlastními ilustracemi.