MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2011 říjen

Vladimír Tučapský

Vladimír Tučapský (*1958) vystudoval Střední knihkupeckou školu v Luhačovicích, pracoval jako knihkupec, kolektor geologického průzkumu, zahradní dělník, jevištní technik nebo zaměstnanec Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku, v současnosti výtvarník na volné noze.
V dětství byl zasažen Rychlými šípy a tvorbou Káji Saudka. V roce 1983 začal produkovat krátké experimentální komiksy, které rozmnožoval (nejprve na dokument papír, později na kopírce) a v počtu deseti až dvaceti kusů šířil mezi své přátele a známé. Tučapský v nich zkoumal možnosti vizuální narace a pracoval s řadou výtvarných technik včetně koláže. Jeho nejrozsáhlejším a zároveň nejosobnějším samizdatovým komiksem byla Pouť do Země šafránu, která se v roce 2010 dočkala reedice. Po pádu komunismu výtvarník na čas vystoupil z podzemí a své komiksové výtvory publikoval ve vysokonákladových periodikách, jako byly Kometa nebo Tramp. Po odeznění krátkého boomu se vrátil do podzemí a jeho tvorba přímo inspirovala zrod komiksového sborníku AARGH! a nástup mladé komiksové scény.
Příběh Vincent ve snách je inspirován novými teoriemi o sebevraždě Vincenta van Gogha. Pár týdnů před smrtí se malíř zamiloval do dcery svého ošetřujícího lékaře Gacheta, dívka jeho city opětovala, ale otec z nich nadšený nebyl…


www.vladimirtucapsky.ic.cz