MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

září / 2014
Aktuální
číslo
  září

výstava / Josef Váchal v GHMP
rozhovor / René Roubíček
téma / Nové stálé expozice

celý obsah

Komix
komiks / Umělec

Umění žít s uměním | ArtAntiques.cz

Chtěla bych vyjádřit své nepochopení, jakým způsobem byl sestaven sborník k výstavě, které jsem se zúčastnila. Jako jedna z devatenácti výtvarnic nad 65 let jsem byla předem informována, že bude vydán katalog, a to v rozhovoru se mnou, který je otiště... více

V říjnové aukci 1. Art Consulting nás zaujala trojice malířských prací příznačných pro tři různá období českého umění 20. století. Dvě jsou ze sbírek významných historiků umění, třetí ze soukromé vídeňské sbírky. Nakoukli jsme také do jednotlivých posudk... více

kalendář výstav

Kalendář výstav

Přehled aktuálních výstav výtvarného umění v České republice i v zahraničí.

Předplatitelská ARTcard

Předplatitelům nabízíme až 50% slevu na vstupném do partnerských muzeí a galerií.

Cena Osobnost roku 2013

Laureátem ceny za rok 2013 se stal Dominik Lang. V čtenářské ankětě zvítězil Tomáš Džadoň.