MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 březen

2007 / březen

04 zprávy

10 výstava / Alena Kučerová v Domě U Kamenného zvonu

21 aukce

26 na trhu / Jan Zrzavý

28 portfolio / Maria Varvodičová

30 rozhovor / Miroslava Masáka zpovídá Rostislav Koryčánek

38 téma / Panelu navzdory (Co, jak a proč se stavělo za Husáka)

46 výstava / Manželé Becherovi v Českých Budějovicích

48 k věci / rozhovor s Leo Rubinfienem, kurátorem výstavy Shomei Tomatsua

50 zarhaniční výstava / Yves Klein ve Vídni

54 staveniště

57 architektura / Ekologické centrum Sluňákov od ateliéru Projektil

61 design / Autorské koberce

62 knižní recenze / Malichova Summa, Industriál_paměť_východiska

65 nové knihy

66 antiques / Veletrh umění v Maastrichtu

71 recenze / Slezsko - Perla v české koruně, Neklidem k Bohu

75 artmix