MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 červen

99. lekce - Záliv smrti

Malá ledová kra s obřím ledním medvědem plula jižním směrem a jen tak tak že nenarazila do mé postele. Podle aktuálního vydání Velkého uměleckohistorického snáře, který byl výstupem specifického výzkumného záměru kateder dějin umění na Katolické teologické fakultě a Vysoké škole uměleckoprůmyslové, „ledního medvěda ve snu viděti, svědomí zpytovati budeš“. Rychlou komparací s původní verzí snáře z roku 1897 vydanou za velkorysého přispění Vojtěcha rytíře Lanny zjistíte, že medvěd ve snu pro naše předchůdce znamenal: „Křivdou budete trpět a zlé pomluvy se dočkáte“. Zatímco meziválečné vydání v elegantním grafickém řešení Ladislava Sutnara uvádí pouze: „Ledního medvěda vidět tančit, uspokojíte své věřitele“.  Na historické proměny výkladu uměleckohistorického snění vzniká v Olomouci již šestým rokem disertační práce, ale nám ostatním nezbývá než se držet aktuálního znění a zpytovat svědomí nakolik naše práce přispívá k devastaci planety a jakou zanechává ekologickou stopu.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.