MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2008 únor

Architektura v TranzitDisplay

Občanské sdružení Kruh připravilo na konec zimy a na jaro tři tematické večery věnované současné české architektuře ve veřejném prostoru. První z nich, který proběhne 6. března, se bude zabývat problematikou pomníků a památníků. „Co to je pomník a jak bychom k němu měli přistupovat? Jaká forma pomníku je pro dnešní dobu adekvátní? Jak může pomník ovlivnit dané místo? A do jaké míry zadavatel může ovlivnit kvalitu díla?“ Na tyto a další otázky budou odpovídat pozvaní umělci a architekti – autoři realizovaných i nerealizovaných návrhů nových pomníků.

Mezi hosty by měli být autoři soutěžních návrhů na pomník obětem druhé světové války na pražském Klárově (ať už Vladimír Preclík, David Černý či Jaroslav Róna), účastníci soutěže na pomník Nikoly Tesly v Praze 6 (Krištof Kintera, Vladimír Vašut, Ondřej Císler a další) či soutěže na pomník Jana Bouchala, kterou vypsalo sdružení Automat. Svou práci zde představí také autoři dejvického památníku československým zahraničním vojákům padlým na bojištích druhé světové války (Jiří Plieštik, Tomáš Novotný, Jiří Opočenský), památníku obětem komunismu v Liberci (Sporadical) či  tvůrci expozice v památníku Lidice (Bohumír Prokůpek, Jan Žalský).

Tematické večery občanského sdružení Kruh se budou konat vždy první čtvrtek v měsíci v galerii TranzitDisplay v pražské Dittrichově ulici. Tématy dalších by měla být veřejná prostranství, fasády budov a výtvarná díla a akce v krajině.