MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 červenec - srpen

AVU našla nové tváře

Praha – Vysoké umělecké vzdělávání se stalo v posledních letech znovu diskutovaným tématem. A to jak na teoretické úrovni – zda by měla akademie umění učit umění, nebo je důležitější učit přemýšlet o současném světě a konkrétním dovednostem se věnovat spíše až v druhém plánu –, tak v rovině praktické, kde je nejvíce diskutována otázka, jaký profil mají mít absolventi a jak je naučit ony „soft skills“: prezentování se na internetu, základy marketingu a finanční gramotnosti, včetně schopnosti vyplnit žádost o grant. Zároveň s tím pak procházejí kritikou i vedoucí ateliérů, respektive rektoři škol, za malé zastoupení žen ve vedoucích pozicích. Předloni pak proběhlo i uměleckou scénou video skupiny Čtvrtá vlna, které bylo založené na výpovědích (především) studentek o projevech sexismu a zneužívání moci právě na vysokých uměleckých školách. Obměna na pozicích vedoucích ateliérů se od té doby stala jakousi mantrou, jež se na Akademii výtvarných umění v květnu a červnu letošního roku přiblížila k naplnění. Mezi vedoucí nebyla přijata žádná žena (do konkurzu se hlásily tři), aktuálně jsou v čele některého z ateliérů ženy tři (Anna Daučíková, Milena Dopitová a Pavla Sceranková), z minulosti přidejme k celkovému číslu ještě Jitkou Svobodovou, jež vedla mezi lety 1990–2011 Ateliér kresby.

V únorových volbách znovuzvolený rektor AVU Tomáš Vaněk měl před sebou šanci na změnu, když letos na jaře vypsal výběrová řízení na vedoucí celkem osmi ateliérů. Na základě výběrových řízení s prezentací pak čtyři z dosavadních vedoucích ve funkcích potvrdil: Jiří Petrbok obhájil post vedoucího Ateliéru kresby, vyměnil však asistenta, kurátora Petra Vaňouse, za malíře Martina Gerboce. Lukáš Rittstein s asistentem Michalem Cimalou pokračují ve vedení ateliéru Sochařství I. Dále obhájili pozice vedoucí Ateliéru přípravného studia – Tomáš Vejvodovský s asistenty Markétou Jarošovou Urbanovou, Monikou Havlíčkovou a Janem Stossem. Zde se studenti prvního ročníku seznamují se základními technikami a cvičí kresbu a modelování. Svou pozici v roli vedoucího ateliéru obhájil též sám Tomáš Vaněk s asistenty Jiřím Skálou a Jiřím Kovandou, což vzhledem k tomu, že se nepřihlásil žádný vyzyvatel, nebylo příliš překvapivé. V ostatních zmíněných ateliérových výběrových řízení se vždy našel jeden či více protikandidátů.

Nové tváře uvítá AVU do ateliéru Restaurování děl sochařských – Petra Siegla, který po 28 letech ve vedoucí pozici jediného restaurátorského ateliéru u nás odchází do důchodu, vystřídá jeho žák Jan Kracík s asistenty Ondřejem Šimkem, Ondřejem Sklenářem, Jiřinou Přikrylovou a Evou Míčkovou.

Výraznější změny proběhly ve dvou malířských ateliérech, kde Michaela Rittsteina po 17 letech nahradil v Ateliéru malířství III Josef Bolf jako vedoucí a Jakub Hošek s Nik Timkovou jako asistenti. V Ateliéru malířství IV pak Martina Mainera a Samuela Pauča nahradil (po standardních 6 letech) tandem Marka Meduny, který v loňském roce skončil jako asistent Jiřího Černického na UMPRUM, s Petrem Dubem jako asistentem.

S největším napětím byla očekávána změna v Ateliéru architektonické tvorby, kterou již 28 let vedl Emil Přikryl. Legendu Školky Sialu i Školy architektury AVU nahradil ve vedoucí pozici (zatím bez asistenta) Miroslav Šik, profesor architektury na švýcarské ETH.