MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2011 prosinec - leden

Blázen ve své vsi

Cesty, návraty a samoty Bohuslava Reynka / Bohuslav Reynek je tvůrce trojjediný. Překladatel objevitel. Básník úzkosti. A grafik mystik. Reynkova prostupující trojjedinost je výrazem i svědectvím jeho vnitřní integrity. A také jeho jedinečnosti v příběhu českého umění 20. století.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.