MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 listopad

Ceny Ministra kultury

Praha – V bouři, která se rozpoutala kolem ocenění respektive neocenění strýce ministra kultury Daniela Hermana, spíše zapadla ocenění, která Herman sám uděloval. Čtyři dny před státním svátkem se v Národním divadle uskutečnilo slavnostní předávání resortních cen ministerstva kultury.  Za přínos v  oblasti výtvarného umění byla oceněna Charlotta Kotíková, za architekturu architektka města Litomyšle Zdeňka Vydrová.

Kotíková žije od roku 1970 v emigraci ve Spojených státech, v letech 1983 až 2007 vedla Brooklyn Museum of Art, dodnes je členkou správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Cenu ministerstva kultury „získala „za celoživotní teoretickou a kurátorskou práci, propagaci a prezentaci českého umění v zahraničí a stále aktuální podnětné působení na české i mezinárodní scéně současného výtvarného umění“.

Zdeňku Vydrovou Ministerstvo kultury ocenilo za „za dlouhodobou aktivní a koncepční činnost městské architektky Litomyšle a otevření historického města současné kvalitní architektuře“.

Absolventka Fakulty architektury Vysokého učení  technického v Brně v Litomyšli působí takřka čtvrt století. Z desetitisícového východočeského města za tu dobu stalo nejen místo, kam se jezdí za kvalitní současnou architekturou, ale především často citovaný, protože v domácím kontextu spíše ojedinělý, pozitivní případ fungování instituce městského architekta.