MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2008 květen

Darovat obra

  • Datum / 06. 05. 2008
  • Autor / 
  • Rubrika / zprávy

Londýn – Britský malíř David Hockney daroval v dubnu galerii Tate svůj obraz Bigger Trees near Warter (Vyšší stromy u Warteru). Jde bez nadsázky o jednu z největších donaci poslední doby. Hockneyho olej měří 12 krát 4,5 metru. Pohled na jarní podrost u Bridlingtonu, kde malíř bydlí, je zřejmě největší malbou vytvořenou v plenéru. Obraz je složen z padesáti samostatných pláten.

Ačkoli samotné malování trvalo jen několik týdnů, šlo o náročnou logistickou operaci. Hockneyho asistent digitálně dokumentovat jednotlivé fáze tvorby, aby měl autor přehled o vývoji díla.

Obraz Bigger Trees near Warter byl dokončen před rokem a stal se hitem letní výstavy Královské akademie. Přestože galerie Tate vlastní 108 Hockneyho děl, jde většinou o kresby. Maleb je pouze osm, včetně této akvizice. Její cena zatím není známa, ale Hockneyho obrazy bývají draženy až za 3 miliony liber.