MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2017 listopad

Exodus

Tenkrát v Evropě v Masných krámech / Výstava Tenkrát v Evropě připravená Západočeskou galerií s podtitulem Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953 se zabývá nucenými přesuny obyvatel, tedy i dnes velmi palčivým tématem. V polovině dvacátého století se na českém území vystřídaly dva totalitní režimy a byly příčinou největších demografických změn století. Autorky aktuální výstavy v Západočeské galerii, Marie Klimešová a Hana Rousová, navazují na své předchozí projekty. V roce 2010 připravila Klimešová pro Galerii hlavního města Prahy výstavu Roky ve dnech. Zabývala se zde „šedým“, „špinavým“ uměním 50. let, kdy byla nejlepší umělecká díla často skryta v privatissimu. O rok později Rousová představila výstavu Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, rovněž v prostorách Městské knihovny. Výstava Tenkrát v Evropě proto může být na jednu stranu vnímána jako parazit k předchozím projektům, nebo na druhou jako jejich další prodloužení. Sama se kloním ke druhé variantě.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.