MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 říjen

Krajina a území

Václav Stratil ve Fait Gallery / V září otevřela brněnská Fait Gallery třetí blok výstav na nové adrese Ve Vaňkovce 2, kde počátkem tohoto roku vystřídala galerii spojenou se jménem Richarda Adama (RAG, dříve Wannieck Gallery), jež ve spektakulárních prostorách bývalé strojírny zahájila svou činnost již v roce 2006. Se změnou prostoru přitom zůstala zachována jak programová koncepce, členěná do tří dílčích galerií s vlastní identitou, tak rytmus střídání výstav, ustavený během předchozího fungování Fait Gallery. Hlavní a zároveň asi nejméně obsahově profilovaná galerie (Fait Gallery) nyní společně s galerií MEM, zaměřenou na sólové výstavy autorek a autorů především mladší střední generace, sdílí hlavní halu Vaňkovky, nad kterou přes celou délku prochází most dříve využívaný k samostatným výstavám a dnes sloužící k prezentaci části sbírky současného umění, kterou Fait Gallery průběžně buduje. Galerie Preview zaměřená na samostatné prezentace začínajících umělců se nachází v severní části haly v jednom z bývalých depozitářů RAG.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.