MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2017 prosinec - leden

Mistrovské světničky

Rodné domy, chalupy, byty apod. / Památek, které můžeme napříč Českou republikou navštívit, je nespočet. Vedle hradů a zámků přežívají v mnoha vesnicích a městech často opomíjené památníky slavných rodáků a osobností s tím kterým místem jinak spojených. Nepřipomínají spletitou historii šlechtických rodů, ale příběh a tvorbu konkrétních osob, jejichž odkaz byl v určité době společensky či politicky aktuální.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.