MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2013 květen

Mlýny pro kulturu

  • Datum / 07. 05. 2013
  • Autor / Ledvina Josef
  • Rubrika / staveniště

Pardubice – Společnost GoodMills Česko, součást rakouského koncernu, ukončuje výrobou ve Winternitzových mlýnech v Pardubicích, památkově chráněné stavbě od architekta Josefa Gočára. Vyklizený objekt má v průběhu května a června dočasně sloužit k pořádání kulturních akcí. Jejich organizátor, pardubické Divadlo 29 slibuje mimo jiné muzikálové představení Divadlo Gočár, ve kterém vystupují a zpívají postavy architektů Josefa Gočára, Josipa Plečnika a Pavla Janáka. Majitel mlýnů jejich dočasné poskytnutí ke kulturním účelům pokládá i za začátek debaty o dalším využití stavby. K té má přispět i nově vzniklá iniciativa Mlýny městu!.

Společnost GoodMills hodlá výraznou architektonickou dominantu města po ukončení výroby prodat, zároveň však trvá na zachování jejich architektonického rázu a je nakloněna i tomu, aby jejich využití trvale souviselo s kulturou. Jako logický kupec se tak nabízí město, jehož vedení se k této představě zatím staví pozitivně. Dnes památkově chráněné automatické turbínové mlýny na břehu Chrudimky byly postaveny v letech 1909 až 1911 bratry Egonem a Karlem Winternitzovými. Stavba svým režným zdivem kombinujícím světlé a tmavé cihly odkazuje k anglosaské tradici. Za první republiky byly některé části stavby korunovány atikou s vlašťovčími ocasy připomínající cimbuří.

Mlýny jako místo pro kulturu / www.mlynymestu.cz