MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2017 květen

Obsah čísla

  • Datum / 10. 05. 2017
  • Autor / 
  • Rubrika / 

poznámky >  Retro terno // Milena Bartlová

zprávy > Pragovka; Karlin Studios; Lehmannová v Lidicích

výstava >  Mariana Palla v Moravské galerii // Pepa Ledvina

na trhu > Oskar Kokoschka // Vendula Vašátková

Pohledem sběratele > Tvrdohlaví // Richard Adam

portfolio > Peter Fabo // Jiří Ptáček

rozhovor > Tomas Rajlich // Jan Skřivánek

téma > Nejslabší Klimt z Národní galerie // Tereza Koucká

profil > Eberhard Havekost // Radek Wohlmuth

architektura > Líbeznice // Karolina Jirkalová

design > Zpráva z Milána // Lada Hubatová-Vacková

nové knihy // Kateřina Černá

design > Nejkrásnější knihy 2016 // Lukáš Pilka

knižní recenze > StArt // Tomáš Klička

antiques > Malované zbroje // Stanislav Hrbatý

zahraničí > Marcel Broodthaers v Düsseldorfu // Anežka Bartlová

zahraničí > Moskva v Londýně // Ondřej Hojda

manuál > Temná tvář má známý hlas // Ondřej Chrobák

recenze > Mladá dívka v PLATO // Jan Zálešák; Magdalena Jetelová v NG // Kateřina Štroblová

na východ od raja > Už jsme tam – v budúcnosti // Jana Neméth

vizuál > Zlín // Lukáš Pilka