MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2012 únor

Ocenění Miroslava Masáka

Laureátem Ceny ministra kultury za přínos v oblasti architektury se v roce 2011 stal Miroslav Masák. Porota ministerstva tak ocenila jeho „celoživotní dílo a prosazování architektury jako kulturní a společenské disciplíny“. Miroslav Masák se narodil v květnu 1932 v Úvalech u Prahy, jeho profesní život byl však již od počátku spjat s Libercem. Hned po škole v roce 1956 nastoupil do ateliéru Karla Hubáčka do libereckého projektového ústavu a zůstal zde více než třicet let. Spolu s Hubáčkem v roce 1968 založil ateliér Sial a také jeho Školku pro mladé architekty na Jedlové. Miroslav Masák se podílel například na projektech obchodních domů Máj v Praze a Ještěd v Liberci, pavilonu F Libereckých výstavních trhů, nebo na rekonstrukci Veletržního paláce. Je rovněž autorem generelu lyžařských tratí ve Svatém Petru. Mnoho Masákových projektů, stejně jako práce dalších členů Sialu, však zůstalo jen na papíře.

Po roce 1989 byl poradcem prezidenta Václava Havla a také deset let vyučoval na Fakultě architektury VUT v Brně, v roce 1999 byl jmenován profesorem. Své paměti shrnul do knihy Takhle nějak to bylo (2006). Miroslav Masák se celý svůj život zasazuje nejen o dobrou architekturu, ale i o svobodnou a demokratickou správu země. Na rozdíl od většiny architektů nebyl ani v období normalizace mezi „přikrčenými“ a veřejně aktivní zůstává dodnes.