MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 červenec - srpen

Osudovky Jiřího Koláře

  • Datum / 11. 07. 2018
  • Autor / Ledvina Josef
  • Rubrika / výstava

K výstavě v Paláci Kinských / Jednou z výrazných akcí, kterými si Národní galerie připomíná letošní osmičková výročí, je výstava Jiřího Koláře v Paláci Kiských. Úšklebek století se slovy kurátorek Marie Klimešové a Mileny Kalinovské  „zaměřuje na takový výběr Kolářových prací, který v propojení s jeho básnickým dílem naznačuje, jak neortodoxně dovedl Kolář umělecky formulovat svůj účastný komentář ke světu‟.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.