MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2009 prosinec

Soutěž na plzeňskou galerii

Plzeňský kraj vypsal koncem října architektonickou soutěž na novou budovu Západočeské galerie.

Měla by stát na místě zvaném U Zvonu, v bezprostřední blízkosti historického centra i stávajících budov galerie. Do roku 2002 zde stál obytný dům, po záplavách však byl odsouzen k demolici. Dnes je tam trávník a malé parkoviště. Soutěž na novou budovu je vypsaná jako veřejná kombinovaná architektonická soutěž – několik ateliérů bylo vyzváno, aby se jí zúčastnily za předem určené skicovné. Kromě nich se ale mohou do soutěže přihlásit i další ateliéry a architekti, kteří budou mít stejnou šanci na úspěch jako ti vyzvaní.

V porotě této soutěže zasednou kromě zástupců kraje a galerie například historici architektury Jiří Kotalík a Petr Kratochvíl, architekt Martin Rajniš, sochař Stanislav Kolíbal či architektka a teoretička Irena Fialová. Na zpracování soutěžních návrhů nemají soutěžící příliš času – návrhy musejí odevzdat do poloviny prosince, hodnotitelská práce poroty bude bezprostředně následovat.

Soutěž na budovu Západočeské galerie není první soutěží, která byla na prostor U Zvonu vypsána. Před čtyřmi lety uspořádala Plzeň veřejnou urbanistickou soutěž na řešení tohoto území. Soutěž byla poměrně dobře obeslána, většina projektů počítala s výstavbou nového objektu. Zastupitelstvo se ale nakonec rozhodlo žádný z podnětů nerealizovat a ponechat prozatím na místě parčík.

Dá se nicméně předpokládat, že architekti, kteří se účastnili starší urbanistické soutěže, půjdou i do soutěže na galerii. Už proto, že místo a jeho kontext dobře znají a v přemýšlení, co a jak zde stavět, jsou už o krok napřed.