MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 listopad

Státní cena pro Malicha

Praha – Letošní Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění získal dvaaosmdesátiletý Karel Malich. „Malich změnil pojem sochařství, dematerializoval ho až na nit, drát. Spojuje dva zdroje moderního umění – jeden vycházející z racionality a techniky, a druhý, který je spirituální a na jehož principu vznikala také díla dadaistů nebo konstruktivistů,“ vysvětluje volbu historik umění Jiří Ševčík, předseda komise, jež Malicha na cenu navrhla.

Karel Srp, autor umělcovy monografie a kurátor jeho souborné retrospektivy, která se konala před třemi lety v Galerii hlavního města Prahy, soudí, že Malich je stále nedoceněn. „Měl už to dostat dávno. Je to příliš pozdě a stále příliš málo,“ komentuje udělení ceny Srp.

Samotný Malich se při přebírání ceny omezil na jednoslovné: „Děkuji.“

Na trhu se Malichovy stěžejní drátěné sochy objevují jen vzácně. Letos v květnu byla jeho socha Viděl jsem před sebou zářící energii z roku 1979 vydražena aukční síní WoxArt za téměř 1,9 milionu korun.