MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2011 duben

Jakub Němeček

Jakub Němeček (*1968) Autor o sobě říká následující: „Jakub Němeček se narodil a zemře. Je ovšem kupodivu, jak málokdy v průběhu této své závratné kariéry pomyslel na to, co bylo před tím, a na to, co bude po tom. Jak říká láma Zopa Rinpoče: ‚Měl bych být znepokojen změnami, jež vyvolává stáří. Proč bych měl být znepokojen? Protože jak roky, měsíce, dny a vteřiny míjejí a já stárnu, dokonalá příležitost dosáhnout osvícení daného mým lidským znovuzrozením se čím dál tím víc rozplývá a já jsem čím dál tím blíž smrti. Toto tělo, jež stále všude chodí, neschopno zůstat v klidu na jednom místě, bude brzy zatlučeno do bedny a pohřbeno pod zem. Toto tělo, jež nesnese, aby jej byť i jenom bleška kousla, bude brzy plno červů, kteří je budou požírat. Toto tělo, jež stále o všem mluví, bude brzy mrtvé, neschopné mluvit o ničem. Toto tělo, jež jsem se vždy snažil udržet přitažlivým, bude brzy děsivou mrtvolou. Dokonce i lidé, kteří jsou v současnosti k mému tělu přitahováni, se brzy zděsí a budou se bát na něj byť i jenom pohlédnout, neřku-li se jej dotknout. Toto tělo, jež si vždy užívalo nejlepšího jídla a pití, bude brzy neschopno cokoli pozřít, dokonce ani kapky léků, jež mi budou vkládány do úst. Toto tělo bude brzy zváno mrtvolou.‘“ www.jakubnemecek.com